25 април 2023 г., вторник, 10:00 ч. - Провеждане на еднодневна информационна конференция за информиране на заинтересованите лица за започване изпълнението на проекта и процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра.