Обучение на местни лидери и заинтересовани страни - с. Кайнарджа, 18.05.2023 г.