Обучение на местни лидери и заинтересовани страни - с. Сребърна, общ. Силистра, 19.05.2023 г.