с. Ветрен, общ. Силистра, 20.06.2023 г. - Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност