с. Краново, общ. Кайнарджа, 21.06.2023 г. - Провеждане на еднодневна работна среща за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност